Taşyaka Mahallesi 144. Sk No:1/A Daire 4-Daire 2 Fethiye /MUĞLA

Vizyonumuz

Mesleklerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip kişileri tarafsız, adil ve güvenilir bir şekilde belgelendirerek sektöre katkı veren, ekonomik ve teknik açıdan sürdürülebilirliğini sağlayan ulusal ve uluslararası düzeyde bir belgelendirme merkezi olmak,

Misyonumuz

Ulusal, uluslararası işgücü hareketliliğine katkı sağlamak amacıyla; sektörde nitelikli personel çalıştırılması hususunda farkındalık yaratarak güvenilir, etik, adil bir belgelendirme yapmak.

İlkelerimiz

  • Adil
  • Güvenilir
  • Tarafsız
  • Objektif
  • Etik
  • Dürüst
  • Şeffaf
  • Hesap verebilir