Taşyaka Mahallesi 144. Sk No:1/A Daire 4-Daire 2 Fethiye /MUĞLA

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (örn; kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) katılımcının sınavı iptal edilir, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatındaki yükümlülüklere göre sınav tekrarlanır.

Belge almaya hak kazanan kişiler başvuru esnasında imzaladıkları “Belge Kullanım Sözleşmesi” ile belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili şartları yerine getirecek şekilde davranmalıdır.
Düzenlenen belge FGB ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde ve amacı dışında kullanılmayacak ve belgelendirme ile ilgili olarak FGB’nin yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulmayacaktır.

FGB belgelerin uygun olmayan şekilde kullanıldığının ispatı durumunda yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

Belgelendirilmiş kişi web sitemiz (www.fethiyegücbirligi.com.tr) ana sayfasında veya www.myk.gov.tr adresinde yer alan “Belge Sorgulama” sekmesini kullanarak, yalnızca kendine ait olan bilgilere her zaman erişebilir. Bilgiler 3. kişilerin erişimine karşı koruma altındadır.
Belgelendirilmiş kişinin kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikleri FGB’ye bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Ulusal Yeterliliklere göre “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ne sahip kişilerin yabancı dilde belge almak istemeleri durumunda belgelendirilmiş kişi tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na başvurmaları gerekmektedir. Bu işlem için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen ve www.myk.gov.tr adresinde yer alan “belge masraf karşılığı” talep edilir.

Belge almaya hak kazanan adayın belgesi, adayın seçimine bağlı olarak elden/kargo ile teslim edilir.
Belgenin gözetimi ve yeniden belgelendirme süreci ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlandığı üzere gerçekleştirilir.
Gözetim ve yeniden belgelendirme zamanı gelen belgelendirilmiş kişilere FGB tarafından sms ile bilgilendirme yapılır.

Bir sınav sürecinde veya sonrasında, sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun tespit edilmesi halinde o sınav iptal edilebilir.

Sınavın iptal edilmesinin nedeni, FGB personelinden kaynaklanan bir uygunsuzluktan ise, sınava tekrar girecek adaylardan yeniden sınav ücreti talep edilmez.