Taşyaka Mahallesi 144. Sk No:1/A Daire 4-Daire 2 Fethiye /MUĞLA
19UY0400-5 TEORİK ÜCRET PERFORMANS ÜCRET TOPLAM ÜCRET
A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu ve A2
Yeterlilik İçin Sınavsız Belge Yenileme Ücreti
Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

 GENEL KURALLAR
• Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
• Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
• İlgili yeterlilikte belge alınabilmesi için, adaylar zorunlu birim(ler)in tümünden sınava girmek zorundadır.

  • Adaylar girmiş bulundukları yeterlilik sınavında başarısız olmaları halinde bir yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden bir sınav hakkına daha sahiptirler.
    • Adayın sınavda tercüman talebi olması halinde sınav ücretine ek olarak, adaydan ayrıca tercüman bedeli alınır.
    • Sınav ve Belgelendirme ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan adayların, girmiş olduğu sınavdan başarısız olması halinde, ek sınav ücreti alınmadan sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.
    • İşsizlik Sigortası Fonu teşvikinden yararlanamayan adaylardan belge masrafları tahsil edilir.
    • Sınavlı belge yenilenmesi halinde, adaylardan ilgili birimin performans sınav ücreti tahsil edilir.

BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR
• Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.
• Belge masraf karşılıkları hakkında detaylı bilgi alttaki tablodadır.

Yıl BELGE MASRAFI BELGE YENİLEME MASRAFI TEKRAR BELGE BASIM MASRAFI
2021

 

BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ MESLEKLERDE SINAV ÜCRETİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN KURALLAR
• Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.
ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR
• Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
• Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
• Sınav başvurusu yapıp da sınava giriş şartlarını taşımayan adayların sınav ücretleri iade edilir.
• Sınava kabul edilip de sınava girmeyenlerin sınav ücretleri iade edilmez.
• Adayın herhangi bir engeli varsa, başvuruda belirtmek zorundadır. Belirtmediği takdirde, engelinden dolayı sınavda başarısız olması halinde sınav ücreti iade edilmez.
• Aday, girmiş bulunduğu sınavda İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine uymadığı, sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu veya sınav görevlilerinin görevlerini yapmasına engel olacak tavır ve davranışlarda bulunması halinde sınavı sonlandırılır. Bu adayın yatırmış bulunduğu sınav ücreti iade edilmez.
İNDİRİMLER
• Herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.