Taşyaka Mahallesi 144. Sk No:1/A Daire 4-Daire 2 Fethiye /MUĞLA

Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler itirazda bulunabilir. İtirazlar, FGB web sayfasında www.fethiyegucbirligi.com’da yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanı doldurularak FGB’ye iletebilir.
İtiraz,
• Başvuru şartlarına uygunluk,

  • Sınav soruları,
  • Sınavın değerlendirilmesi,
  • Belgelendirme kararları,
  • Gözetim geçerli kılma ve yeniden belgelendirme kararları,
  • Belge iptali, askıya alınması, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması işlemleri/kararları

Konularını kapsayacak şekilde olay tarihinden itibaren 3(üç) gün içinde yapılan itiraz başvuruları kabul edilecektir.

İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi, itirazların son değerlendirme organı olup, komitenin değerlendirmesine göre Müdür(Karar Verici) işlem yapar.

 Şikâyet,
• Birim personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları,

  • Birimin faaliyetleri,
  • Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,
  • Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları
    İle ilgili konuları kapsayabilir.

İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi, şikayetlerin son değerlendirme organı olup, komitenin değerlendirmesine göre Müdür işlem yapar.