Taşyaka Mahallesi 144. Sk No:1/A Daire 4-Daire 2 Fethiye /MUĞLA

FGB tarafından düzenlenen belgeler yayınlarda, kataloglarda ve benzeri dokümanlarda yanıltıcı biçimde kullanılmayacaktır.

Belgelerin tanıtıcı vb. materyallerde kullanılması durumunda FGB logosu okunacak şekilde orijinal veya siyah beyaz renkte olacaktır, başka renklerde kullanılmaz.

Belgelendirilmiş kişi, TÜRKAK akreditasyon markasını “TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki Kurallar”a (bknz: www.turkak.org.tr/Rehberler/R10-06) ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”a (bknz: www.myk.gov.tr/index.php/tr/mevzuat) göre kullanmak durumundadır.