Taşyaka Mahallesi 144. Sk No:1/A Daire 4-Daire 2 Fethiye /MUĞLA

Mesleki Yeterlilik Belgesi kullanımı, aşağıdaki durumlarda, uygunsuzluğun giderilmesi için belirlenen süre kapsamında askıya alınır ve belgenin geçerlilik süresine bakılmaksızın kullanımına izin verilmez.
• Belge sahibinin çalıştığı kurum/kuruluşların veya diğer kişilerin şikâyetlerinin İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Prosedürü’ ne göre değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması.
• Belge sahibinin Belge Kullanım Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının ve MYK, TÜRKAK ve FGB logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi,
• Belge sahibinin, ara gözetimde gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları FGB’ ye ibraz edememesi durumlarında,
Belge durumu, web sayfasında “Askıya alındı” ifadesiyle işlenir.
Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren hali hazırda çalışmıyorsa belge kullanımını durdurmakla, eğer çalışıyorsa askı halini ortadan kaldırmak için gerekli prosedürleri uygulamakla yükümlüdür.
Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
Belge sahibinin;
• Belge sahibi hakkında, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında incelenerek ispatlanan kesinleşmiş şikayetin bulunması,
• Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunamaması,
• Belge sahibinin, belgelendirme programı şartlarını karşılayamadığının ve artık mesleğini icra edemeyeceğinin tespit edilmesi,
• Belge sahibin, belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte yer alan şartları sağlayamaması,
• Belge sahibinin, belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlayamaması durumlarında Belgesinin durumu FGB web Sayfasında ki ilgili bölüme “İPTAL” olarak işlenir. Belge sahibi iptal edilen belgenin kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Aksi durumlarda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu belge sahibidir. Yazılı uyarı yapıldığı halde, askıya alınan ya da iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.
Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal veya askı tarihi, ilgili taraflara duyurulmak üzere FGB’nin web sayfasında yayınlanır. Bu ilan aynı zamanda üçüncü kişilerle ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama ve tebliğ niteliği taşır.

BELGENİN KAYBOLMASI, TAHRİP OLMASI
Belgelendirilmiş kişiler, belgelerini kaybetmeleri, belgenin tahrip olması, yırtılması vb. durularda FGB’ye tahrip olan belge ile birlikte yeni belge talebine ilişkin dilekçelerini iletirler.
FGB tarafından değerlendirilen dilekçeye istinaden belgelendirilmiş kişinin belgesi Ücret Çizelgesinde yer alan Belge Ücreti karşılığının yatırılmasına müteakip söz konusu kişinin teslim edilmesi tercihine göre kargo/ elden vb. yollarla teslim edilir